Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

only =  tylko (Ona) powiedziała mu, że go kocha. TYLKO ona powiedziała mu, że go kocha. Ona TYLKO powiedziała mu, że go kocha. Ona powiedziała TYLKO jemu, że go kocha. Ona powiedziała mu, że TYLKO jego kocha. Ona powiedziała mu, że go TYLKO kocha.
Wow, English so edgy, so special :v
Reposted frompankamien pankamien viastrzepy strzepy
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viatobecontinued tobecontinued

October 20 2017

9431 6979
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaretaliate retaliate
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromchocoway chocoway viabeinthe beinthe
7076 2e06 500
Teddy Roosevelt's diary entry from the day his wife and mother died
Reposted fromvolldost volldost viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Chciałabym móc zanurzyć głowę, w strumieniu twojej świadomości.
— Hey
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaGunToRun GunToRun
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart, a czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart.

I zapominać chcę tak często, jak się da, że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart.
— Myslovitz - Szklany człowiek
Reposted fromvampira vampira viaGunToRun GunToRun
5956 490f
Reposted fromzciach zciach viaGunToRun GunToRun
8425 694d
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic vialetha0 letha0
6777 fcbe 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialetha0 letha0
5064 f2c4 500
Reposted fromSardion Sardion viairmelin irmelin

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viadobby dobby
5566 9121
za dużo Ciorana.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy
4558 909c
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viaunni unni
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy viaGunToRun GunToRun
A może ja po prostu już na nikogo nie zasługuję?
— 11:26
Reposted fromsouxie souxie viahindsight hindsight
6233 06dc
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaGunToRun GunToRun

October 19 2017

8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl