Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

4779 0865
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viaszydera szydera
4751 f2d2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialetha0 letha0
2439 381a
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
6031 ccf0 500
Reposted fromdivi divi
5061 9ac2
Reposted fromhawke hawke viadivi divi
6151 e2d0 500
Reposted fromhawke hawke viadivi divi
6689 f2ca
Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a w serce trafiają naboje. - Tomasz Organek
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viadivi divi
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko [do Agnieszki Osieckiej], "Listy"
Reposted fromonzuiver onzuiver viadivi divi
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viadivi divi
3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadivi divi
How to relax with your dog
Reposted fromvolldost volldost viadivi divi
5376 268c 500
Reposted fromfungi fungi viapersona-non-grata persona-non-grata
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSalute Salute
6644 81c4
3002 d1f1 500
Reposted fromhawke hawke viaMonia94 Monia94
7657 d61a 500
Reposted fromhawke hawke viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl