Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viagdziejestola gdziejestola
4659 0247
turn that frown...
Tags: sweetshop
Reposted byedhellkalesonnotyourstrawberryletha0ollinzyniertentacleguyHypothermiajulannsohryunodifferencejadexiambabsichowderlordminxikariTokei-Ihtom1gu3lsunnyvalley
7884 46c6 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaseleneskin seleneskin
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viacherrycokee cherrycokee
3976 fce3 500
Neir: Automata
4560 b594 500
Reposted bydiviLog1ty1337
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaskaaryfikaacjaaduszy skaaryfikaacjaaduszy
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol viaskaaryfikaacjaaduszy skaaryfikaacjaaduszy
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viastrzepy strzepy
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
0415 9289 500
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viaSalute Salute
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl