Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

August 15 2017

1564 2d31 500
Reposted fromMiziou Miziou viavertheer vertheer
Reposted fromnaich naich viastrzepy strzepy
7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viakoloryzacja koloryzacja
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianoisetales noisetales
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
do Ciebie chociaż dzwonią... do mnie nikt nie dzwoni, więc nie mam czego nie odbierać...
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra vialaparisienne laparisienne
6113 f30a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viakartoNik kartoNik
4804 2933 500
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vialaparisienne laparisienne
1188 681d
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
2282 d45d

🕇

Reposted fromamatore amatore viaxal xal
Reposted fromFlau Flau viaxal xal

August 14 2017

9376 d805 500
numb
Reposted byjointskurwysyndwatancorathauturienstrzepyaudacityofhugedrozdziemciusweetnothinggpatuspatuskashasrashakasprzak88maardhundjedriqdreamfortress
8675 584a

melisica:

Tracey Emin

Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl