Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

2688 6c4c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
1613 14d4 500
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee vialaparisienne laparisienne
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House
(via bl-ossomed)
Reposted frombuddhablink buddhablink vialaparisienne laparisienne
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne

August 04 2017

2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viawrazliwa wrazliwa
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby.
— Jerzy Andrzej Masłowski
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viaHoHo HoHo
1739 63c1 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
3632 123b
Reposted fromoutoflove outoflove
3633 fcdb
Reposted fromoutoflove outoflove
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 vianiemadokaduciec niemadokaduciec

August 03 2017

4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaseleneskin seleneskin
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viagdziejestola gdziejestola
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
7361 9719 500
Reposted fromhagis hagis viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl