Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

1061 dd4d 500

573p5:

ГРЁЗЫ II

9726 e9e0
Reposted bymylittleuniverseMakeMePurr
3251 a920 500
Reposted bymylittleuniverse mylittleuniverse

March 28 2017

7411 71db 500
Reposted byhashzEveRMakeMePurrneoraiderkerio
5444 402f 500

lesbiansforpresident:

LOOK HOW GOOD THE LATEST ISSUE OF TEEN VOGUE IS

ADS FEATURING SAME-SEX COUPLES

TALKING ABOUT THE STIGMA SURROUNDING FEMALE SEXUALITY

ACTUAL BODY POSITIVITY

DISCUSSING SEXUAL FLUIDITY

SEX ED THAT’S NOT JUST ABOUT STRAIGHT COUPLES

TALKING ABOUT CONSENT

TEACHING ABOUT DEBATE AND HOW TO STAND UP AGAINST HATE SPEECH

TROYE SIVAN AND HARI NEF TALKING ABOUT THE SOCIETAL PRESSURES OF COMING OUT

GIRL GROUPS THAT TACKLES RACE AND BEING QUEER

AN ARTICLE ABOUT MEN WEARING MAKEUP


thank god for teen vogue, these are the things teens really need to be learning about.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus
0391 8587
3428 517a
Reposted bydestructive-hopelessyoungandstupid
1271 e514

generalsu:

Keep walking to my virtual girl~

Reposted byschlachtoros schlachtoros
6501 92e1
Reposted byletha0kalesonzEveRMakeMePurr
4593 0d24
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazupamarzen zupamarzen
9545 5a32
Reposted bymslexilenka024partyhardorgtfotantalumdestructive-hopelesstoniewszystkopollyannamrthewafelboringsoup

March 27 2017

1690 4436 500
Reposted byMrHobbes MrHobbes
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viagdziejestola gdziejestola
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viagdziejestola gdziejestola
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viaSalute Salute
- Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem. 
3696 6cf8 500
Reposted fromtheoristpl theoristpl viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl