Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2017

Całuję Cię strasznie natrętnie - tak jak nawet nie przypuszczasz, że potrafię
— Twój Jeremi
i wtedy Ty wybaczasz moje wady,
wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy i koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat gdy idę tędy z Tobą.

December 06 2017

"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha vianieobecnosc nieobecnosc
0376 cb74
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianieobecnosc nieobecnosc

December 05 2017

4728 9b6d
Reposted fromloveandsex loveandsex viaimaybebad imaybebad
7498 7cde 500
Reposted fromtfu tfu viakarolinnaa karolinnaa
Jestem tak liryczny
że aż groteskowy
Jestem tak śmieszny że aż tragiczny 
Jestem od urodzenia taki niby klaun co jednym okiem płacze a drugim się śmieje
— Juliusz Wątroba
Reposted fromczajnikq czajnikq viaGunToRun GunToRun
6882 e3b5
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaGunToRun GunToRun
6884 efa8 500
Reposted fromjottos jottos viaGunToRun GunToRun
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaGunToRun GunToRun
6855 61e5 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viadivi divi
2474 589a
Reposted fromczajnikq czajnikq viazembata zembata

December 04 2017

Reposted fromantichris antichris viastrzepy strzepy
Reposted frombittereros bittereros viadivi divi
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit viadivi divi
Reposted fromfresia fresia viadivi divi
3816 4f7b
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viadivi divi
6299 1bd1 500
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl