Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2720 c074
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada


On Wednesdays We Wear Black
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viadivi divi
2792 39e4
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9250 60f7 500

Elodie Antoine, 2003

0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
4654 0fcf 500
Reposted byemtezmazupejanealicejonesNicTuPoMnietbtf
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viazzuuoo zzuuoo

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

6138 ef28
Reposted fromsiara siara viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Zobaczylam ten kubek i kupiłam go, by następnym razem to w nim zrobić Ci herbatę. 
Nie masz pojęcia, co to oznacza.
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viapikkumyy pikkumyy
7826 c392 500
Reposted fromAnetzschka Anetzschka viatfu tfu
2592 588e 500
Reposted fromtfu tfu
Prawdziwi przyjaciele to ci ludzie, którzy nigdy się nie poddają.Ci, którzy widzą, że stoisz nad przepaścią, więc trzymają cię za kostki, chociaż wyrywasz się i błagasz, żeby cię puścili.Takich przyjaciół warto mieć.
— Jodi Ann Bickley
mówił mi: - w niczym nie wyglądasz tak dobrze jak w niczym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl