Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

Przygnebiona
09:05

September 28 2016

Przygnebiona
22:04
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
Przygnebiona
22:03
6802 d506 500
Reposted fromoll oll viaExplorers Explorers
Przygnebiona
22:02
0483 0665 500
Reposted fromrol rol viaExplorers Explorers
Przygnebiona
22:02
Przygnebiona
21:50
3157 4a8d
Reposted fromsherwood sherwood viawiksz wiksz
Przygnebiona
21:50
Dorastając w tym kraju, trzeźwiejemy z marzeń.
— Koniec Świata, "1980 II" (słowa: Jacek Stęszewski)
Reposted fromzycienakrawedzi zycienakrawedzi viawiksz wiksz
21:50
2850 166e 500
Reposted fromPoooly Poooly viawiksz wiksz
Przygnebiona
21:49
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie... A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski– 'Martyna i inne opowiadania o miłości
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viawiksz wiksz
Przygnebiona
18:19
6509 2ea7

punziella:

I was commissioned to draw cute modern day witches :”>

Reposted frompannakojot pannakojot
16:14
9330 8318 500

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viaalliwantisyou alliwantisyou
Przygnebiona
16:13
Przygnebiona
16:13
4742 2c12
Przygnebiona
16:13
7079 e9b6 500
Reposted fromsaiwala saiwala viascorpix scorpix
Przygnebiona
16:12
6967 a13b 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom
Przygnebiona
16:11
grafika life and stranger things
Reposted fromweightless weightless viaaltopalto altopalto
Przygnebiona
16:09
4738 319f
Reposted fromjestemnikim jestemnikim viapelnaironii pelnaironii
Przygnebiona
12:56
5268 b255
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaikari ikari
Przygnebiona
10:03
Kobiety zwykle poddają się nie dlatego, że są zmęczone, ale dlatego, że czują się niedoceniane.
— znalezione.
Przygnebiona
09:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl